Höstens/vinterns nyuppdatering med några enstaka tillägg

Vänligen kontrollera dina hjärteområden och meddela mig eventuella gluggar.

Dokumentsamling till höger är under översyn. Här återstår åtskilligt.

Den totala och mest aktuella släktinformationen finner du via "Till Registren" till höger!

Aktuella ansedlar kännetecknas nu av att de ligger i mappen 20181017 (framgår av sökvägen i adressfältet)

Såväl nytag som omtag är varmt välkomna - maila mig: anderssnabelatingdalpunktse.

Sittande styrelse:

  • Jan Bjelkenäs, ordförande
  • Tomas Nilsson, vice ordförande
  • Evamaria Bjelkenäs, sekreterare
  • Marianne Norlin, kassör
  • Pia Albertsson, släktmötesadministratör
  • Gunilla Norman, arkivförvaltare
  • Lena Cherif, suppleant
  • samt er förbundne Web-master Anders Tingdal, tillika suppleant.