Frisk, Edvard
1819-1893

Edvard  Frisk 1819-1893
Snusfabrikör i Hudiksvall (X).
Född 1819-07-13 i Stockholm [1] .
Död 1893-07-09 i Hudiksvall (X).
(Hushålls)nummer i hfl: 248.

Edvard Frisk (1819-1893), son till Jon Frisk hade tidigare haft anställning hos Jonas Steinmetz i Hudiksvall och "där han villigt förrättat allt till fullkomligt nöje samt ådagalagt ett anständigt och troget uppförande" och sedan fyra år varit föreståndare hos firman Anders Altberg i Söderhamn.

Han erhöll privilegium den 10 maj 1841 att återupptaga Drakes fabrikation under firma Frisk & C:o. Han inköpte fastigheten n:r 137-138 vid Trädgårdsgatan och uppförde där en fabriksbyggnad som på 1860-talet utvidgades. Fabriken tillverkade endast snus och produktionen var till en början blygsam men kom tids nog att bli mycket framgångsrik, särskilt i Norrland.

Snuskvarnen drevs till en början för hand, därefter med hjälp av häst och i slutet av 1850- talet med hjälp av ånga.

Edvard Frisk reste själv på långa försäljningsresor framförallt efter norrlandskusten och dessa ledde till stor framgång. Brodern Richard Frisk (f. 1825) upptogs som delägare 1850. Richard avgick dock 1857 för att bli disponent vid Stocka sågverk i Harmångers socken. Företaget ägdes gemensamt av bröderna.

Ledamot av första kammaren 1867-1877, invald i Gävleborgs läns valkrets.

Då Edvard Frisk avled 1893 övertog hans änka Hilma Elisabeth företaget med avsikt att avveckla det. Svärsonen, läroverksadjunkten, fil. dr. Otto Fredrik Daniel Östman (f. 1837) ledde företaget tillsammans med Edvards son, kassör John Edvin (1856-1941). 1894 kom företaget på obestånd och övertogs av borgenärerna. Styrelsen kom då att bestå av Edvin Frisk, Fredrik Östman, bankdirektören Per Hådell och häradsskrivaren Carl August Carlqvist. 1905 utträdde Edvin Frisk ur bolaget och startade egen tobaksfabrik. I hans ställe inträdde Fredrik Östman till verkställande direktör och med Carl O. Johansson som disponent. Disponenten ersattes redan 1906 av John Zetterlund.

1910 uppgick Frisk & C:o. i W:m Hellgren & C:os koncern och i den nya bolagsordning som antogs förlades styrelsens säte till Stockholm men fabrikationen fortsatte i Hudiksvall. Den nya styrelsen bestod av tobaksfabrikörerna John och Walter Bäckström, arkitekten Frithiof Ekman samt direktören John Zetterlund.

1913 avgick Zetterlund och Ekman ur styrelsen och ersattes av friherre Viktor Hermelin (Stockholm) och disponenten Edvard Frisk (f. 1886 och son till Edvard Frisk).

Den 1 januari 1913 uppgick företaget i Förenade Svenska Tobaksfabriker och slutligen inlöstes det 1915 av det nybildade Svenska Tobaksmonopolet.

Edvard Frisk blev disponent för snusfabriken i Stockholm, belägen i Ljunglöfs lokaler vid Luntmakaregatan 19. 1941 blev han föreståndare för tobakskontoret i Göteborg.

Källa: http://www.tobakshistoria.com

--------------------------------

Hudiksvalls framstående industriman Edvard Frisk byggde Gällsta sågverk 1850 och var också en av männen bakom Ströms Bruk som bildades 1873.

-----------

1855 Ansökte Handelsbolaget Frisk och Compani i Hudiksvall hos Konungen om tillstånd att få anlägga en flottled och att få bedriva flottning av trävaror på Södra Dellen, förbi Dellåkvarn till Bottniska viken.

1856-03-20 Konungens Befallningshavande (länsstyrelsen) meddelade tillstånd för Handelsaktiebolaget Frisk & Co att rensa och nyttja vattendraget från södra Dellen till Bottniska viken för flottning. Flottningen förbi Böleströmmen skulle vara avslutad före 1 juli och där nedanför den 16 juli.
Edvard Frisk.
Född 1819-07-13 i Stockholm [1] . Död 1893-07-09 i Hudiksvall (X). Snusfabrikör i Hudiksvall (X).
F Jonas (Jon*) Frisk.
Född 1787-03-16 i Hudiksvall (X) [2] . Död 1849. Spegelfabrikör i Stockholm, snusfabrikant i Hudiksvall
FF Olof Frisk.
Född 1753-06-02 i Hudiksvall (X) [3] . Död 1813-10-07 i Stockholm [4] . Handelsman i Hudiksvall (X).
FFF Jonas Larsson (!?) Frisk.
Född 1714-04-20 i Hudiksvall (X) [5] . Död 1786 i Hudiksvall (X) [5] . Handelsman i Hudiksvall (X) [6] .
FFFF Lars Frisk.
Övertog faderns handelsbod
FFFM .
FFM Katarina Wallström.
Född 1725-04-22 [7] . Död 1805-06-?? i Hudiksvall (X) [8] .
FFMF Olof Wallström.
Född 1686 i Hudiksvall (X) [9] . Död 1734 i Hudiksvall (X) [9] . Handlande i Hudiksvall
FFMM Margarteta Davidsdotter Hase.
Född 1682 i Hudiksvall (X) [9] .
FM Dorotea Elisabet Regnander.
Född 1759-11-11 i Hudiksvall (X) [10] .
FMF Erik O Regnander.
Hattmakare
 
 
FMM Anna Katarina Rogstadia.
Född [10] .
 
 
M Sara Helena Nordenvall.
Född 1797-08-16 i Njutånger (X) [11] .
     
 
   
 
     
 
   
 

Levnadsbeskrivning

Snusfabrikör i Hudiksvall (X).
Född 1819-07-13 i Stockholm [1] .
Död 1893-07-09 i Hudiksvall (X).
(Hushålls)nummer i hfl: 248.

Edvard Frisk (1819-1893), son till Jon Frisk hade tidigare haft anställning hos Jonas Steinmetz i Hudiksvall och "där han villigt förrättat allt till fullkomligt nöje samt ådagalagt ett anständigt och troget uppförande" och sedan fyra år varit föreståndare hos firman Anders Altberg i Söderhamn.

Han erhöll privilegium den 10 maj 1841 att återupptaga Drakes fabrikation under firma Frisk & C:o. Han inköpte fastigheten n:r 137-138 vid Trädgårdsgatan och uppförde där en fabriksbyggnad som på 1860-talet utvidgades. Fabriken tillverkade endast snus och produktionen var till en början blygsam men kom tids nog att bli mycket framgångsrik, särskilt i Norrland.

Snuskvarnen drevs till en början för hand, därefter med hjälp av häst och i slutet av 1850- talet med hjälp av ånga.

Edvard Frisk reste själv på långa försäljningsresor framförallt efter norrlandskusten och dessa ledde till stor framgång. Brodern Richard Frisk (f. 1825) upptogs som delägare 1850. Richard avgick dock 1857 för att bli disponent vid Stocka sågverk i Harmångers socken. Företaget ägdes gemensamt av bröderna.

Ledamot av första kammaren 1867-1877, invald i Gävleborgs läns valkrets.

Då Edvard Frisk avled 1893 övertog hans änka Hilma Elisabeth företaget med avsikt att avveckla det. Svärsonen, läroverksadjunkten, fil. dr. Otto Fredrik Daniel Östman (f. 1837) ledde företaget tillsammans med Edvards son, kassör John Edvin (1856-1941). 1894 kom företaget på obestånd och övertogs av borgenärerna. Styrelsen kom då att bestå av Edvin Frisk, Fredrik Östman, bankdirektören Per Hådell och häradsskrivaren Carl August Carlqvist. 1905 utträdde Edvin Frisk ur bolaget och startade egen tobaksfabrik. I hans ställe inträdde Fredrik Östman till verkställande direktör och med Carl O. Johansson som disponent. Disponenten ersattes redan 1906 av John Zetterlund.

1910 uppgick Frisk & C:o. i W:m Hellgren & C:os koncern och i den nya bolagsordning som antogs förlades styrelsens säte till Stockholm men fabrikationen fortsatte i Hudiksvall. Den nya styrelsen bestod av tobaksfabrikörerna John och Walter Bäckström, arkitekten Frithiof Ekman samt direktören John Zetterlund.

1913 avgick Zetterlund och Ekman ur styrelsen och ersattes av friherre Viktor Hermelin (Stockholm) och disponenten Edvard Frisk (f. 1886 och son till Edvard Frisk).

Den 1 januari 1913 uppgick företaget i Förenade Svenska Tobaksfabriker och slutligen inlöstes det 1915 av det nybildade Svenska Tobaksmonopolet.

Edvard Frisk blev disponent för snusfabriken i Stockholm, belägen i Ljunglöfs lokaler vid Luntmakaregatan 19. 1941 blev han föreståndare för tobakskontoret i Göteborg.

Källa: http://www.tobakshistoria.com

--------------------------------

Hudiksvalls framstående industriman Edvard Frisk byggde Gällsta sågverk 1850 och var också en av männen bakom Ströms Bruk som bildades 1873.

-----------

1855 Ansökte Handelsbolaget Frisk och Compani i Hudiksvall hos Konungen om tillstånd att få anlägga en flottled och att få bedriva flottning av trävaror på Södra Dellen, förbi Dellåkvarn till Bottniska viken.

1856-03-20 Konungens Befallningshavande (länsstyrelsen) meddelade tillstånd för Handelsaktiebolaget Frisk & Co att rensa och nyttja vattendraget från södra Dellen till Bottniska viken för flottning. Flottningen förbi Böleströmmen skulle vara avslutad före 1 juli och där nedanför den 16 juli.


frisktobak.jpg


Relationer och barn

Gift 1851-06-09 i Söderhamn (X).

Ida Maria Ottiliana Engelke.
Född 1831-01-21 i Uddevalla (O).
Död 1871-01-12 i Hudiksvall (X) [12] .

Fanny Helena Elisabeth Frisk.
Född 1852-02-27 i Hudiksvall (X) [13] .
Död 1918 i Hudiksvall (X).


John Edvin Wilhelm Frisk.
Snusfabrikör, grosshandlare i Hudiksvall (X).
Född 1856-07-18 i Hudiksvall (X) [14] .
Död 1941 i Stockholm.
Begravd 1941-06-18 i Solna (AB). 1
John Edvin Wilhelm Frisk föddes 1856 i Hudiksvall och avled 1941. Han var son till tobaksfabrikören Edvard Frisk.

1890 bodde han som ogift i Hudiksvall, 3:e Qvartert 8:e roten. Han titulerades då grosshandlare.

Som hushållerska hade han Ida Kristina Samuelsson, f. 1866 i Flistad i Östergötland.

Den 18/6 1941 begravdes han på Norra Kyrkogården i Solna i grav omr. 19 C, n:r 154. Här finns även sonen regissören Ragnar Hadar W. Frisk (f. 15/12 1902 i Hudiksvall, död 11/12 1984 i Oscars församling) begravd. Han var känd för sina Åsa-Nisse filmer.
Nils Edvard Frisk.
Grosshandlare, fransk konsularagent i Hudiksvall (X).
Född 1859-03-19 i Hudiksvall (X) [14] .
Död 1936-06-15 i Oscar (AB) [15] .


Gift 1872-09-23 i Hudiksvall (X) [16] .

Hilma Elisabeth Palmborg.
Född 1852-08-04 i Maria Magdalena (AB) [17] .

Ida Elisabet Frisk.
Född 1873-08-25 i Hudiksvall (X) [18] .
Död 1947-10-26 i Strängnäs domkyrkoförs (D) [15] .


Ingeborg Maria Frisk.
"Moster Bollan"
Född 1876-02-17 i Hudiksvall (X) [16] .
Död 1942-02-27 i Sankt Göran (AB) [15] .


Tora Matilda Frisk.
Född 1879-03-14 i Hudiksvall (X) [16] .
Död 1963-09-23 i Borlänge [15] .


Edvard Frisk.
Disponent
Född 1886-11-04 i Hudiksvall (X) [16] .
Död 1949-09-26 i Danderyd (AB) [15] .


Källor

 1. 630.94.50300
 2. v135565.b14.s10
 3. 630.38.58400
 4. v135563.b15.s11
 5. v135557.b11.s5
 6. 630.10.57200
 7. v135555.b9.s5
 8. v135559.b16.s10
 9. Gert Ståby
 10. MyHeritage sept 2018
 11. v135567.b15.s11
 12. http://www.gunnarklang.se
 13. v135594.b73.s388
 14. 630.29.17300
 15. SDB
 16. 630.29.17400
 17. 2700.37.7800
 18. Födelseregister Hudiksvall-F101 (218401)

Fotnot

 1. Norra Kyrkogården område 19 C, grav nr 154

Personregister    Efternamnsregister    Ortsregister

Framställd 2019-11-16 med hjälp av Disgen version 2018.